تبلیغات
وبلاگ میرزا نعمت الله ریحان نژاد - شخصیتهای فرهنگی استان کهگیلویه وبویراحمد
وبلاگ میرزا نعمت الله ریحان نژاد
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
درباره وبلاگ


هرکسی ازظن خودشدیارمن
ازدرون من نجست اسرارمن
سرمن ازناله ی من دور نیست
لیک چشم وگوش راآن نور نیست
تن زجان وجان زتن مستور نیست
لیک کس رادیدجان دستور نیست
آتش است این بانگ نای و نیست باد
هرکه این آتش ندارد نیست باد

مدیر وبلاگ : میرزا نعمت الله ریحان نژاد
نظرسنجی
نظرتان راجع به مطالب این وبلاگ چیست؟حاج فریدون داوری :

نامش فریدون وشهرتش داوری اگر بخواهیم تخلص شعر او را بیاوریم شاید لبخند زیبا ترین باشد که او را همه با لبخند های زیبا وصمیمیت گفتار و کلامش می شناسند.

در پسینی زردوسرخ از روزهای سال ۱۳۴۱شمسی در روستایی به نام مندان به دنیا آمد .پدرش محمد

از طایفه تامرادی جمعی ایل بزرگ بو یراحمد، نخلی پر ثمر ،دانایی خوش بیان،سرو دیار ایل ،پدری

مهربان ،هلال مشکلات دیار بود.فریدون کودکی را چون نیا کانش زیر سیه چادر وکپر بلوطین پدر به سر

اورد .دوران اموزش عالی را با راهیابی به مرکز تربیت معلم شهر کرد شروع کرد تا الفبای عشق و مودت

در ذهن اینه های همیشه اشنا به یادگار بنشاند .

در سال ۱۳۶۶ به دانشگاه شیراز راه یافت ودر رشته زبان وادبیات فارسی چون دوره ی تربیت معلمی خود

با رتبه ممتاز و نخبه فارغالتحصیل وکارشناس گردید.

پس از تحصیل در سمت های مسئول امور تربیتی اموزش وپرورش دهدشت مسئول اموزش دانشگاه

پیام نورورئیس اداره ارشاد اسلامی گچساران،معاونت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کار گزارد

و بعد از ان مجدداً به خانه اول خود یعنی سا زمان امو زش وپرورش به عنوان معاونت فر هنگی وهنری

با زگشت تا دوباره ابجد کلمات عشق را با نوای شیرین خود وبا موسقی شعر در کام تشنه فر زندان این

این اب و خاک جاری سازد .در سال ۷۲ازدواج کردند که حاصل این ازدواج دو پسر به نامهای محمد ودانیال و

یک دختر به نام زینب است.شعر گو یی را با ورود به دوره راهنما یی از سر گرفت واستعداد نسبی اش

در مر حله متوسطه به بار نشست چکاچک سم سمندان ایل ،اوای زلال زنگوله های گله وقاقبه کبکان

دری در هنگامه ایل کوچ ،انگبین شعر را بر زبانش جاری ساخته اند.

در قالبهای کلاسیک غزل مثنوی وقصیده ودو بیتی می سراید ولی شاهکارش را در غز لهای ایلیش نما

یانده است .اشعار محلی را در دو قالب غزل ومثنو ی سروده وزیبایی سخن او همراه با سادگیش باعث

دلنشینی ونشر شعرش گردیده به گونه ای که در حا فظه ایلی وفر هنگی استان از او چهره ای ماند گار

ساخته است.نو گویی ونوگرایی را امری پسندیده می شمارد اما خود به شعر سنتی توام با نواوری

و خلا قیت پای بند است.

به تور تقریبی ده هزار بیت شعر دارد شعر را در بویراحمد همزاد جامعه عشیره ای میداند.از شاعران

معاصر ،پروین،شهریار وسهراب سپهری مقبو لان خاطر اویندواز متقد مان مولوی،حافظ و سعدی را ارج

می نهد.مطابق قول خود از تقلید به دور بوده ومشا بهات شعرش را حاصل قرابتهای روحی می داند

از شاعران امروزی با میر شکاک مرحوم اغاسی،مرادی،حمید سبز واری،عبد الجبار کا کایی حبیب

ابادی و...اشنایی نزدیک دارد.نمودهای شعریش را سمبلهای اسطوره ای،شاهنا مه ای ،،منظو مه های بز می،سترگ کوه دناوتصاویر ایلی

چون کوچ،تفنگ،اسب وعا طفه تشکیل می دهد.

در حوزه صور خیال از تشبیه،استعاره،مجاز وکنایه سود جسته است.تعریفش از شعر:"ندای نی وجود

ادمیت وفریاد غربت در اوج اشنایی است".

ویژگیهای بارز شعر بویراحمدی از دیدگاه او نو بودن کلام،تو جه به ادب حماسی،به کارگیری عناصر ایلی

،ملی،قومی و گرایش به مدح ومنقبت امامان معصوم شیعه می با شد.

نگاهی مختصر به اثار وفعا لیت های حاج فریدون داوری :

۱-صدای سخن عشق {فر هنگ نامه مو ضو عی وصایای شهدای فرهنگی ودانش اموزان استان در ۴جلد}

۲-جا ویدا نه های عشق

۳-ایل احساس

۴-تصحیح دیوان شعر ابراهیم ملتجی نسخه فعلی منحصر به فرد داوران محمد علی شاه قاجار

۵-تاریخ شعر استان از اغاز تا امروز{از ۲۵۰قمری تا امروز}

۶-اشعار تنظیم شده از قصه های عا میانه با اواهاونواهای تنظیم شده .

۷-طرح بررسی فر هنگ جا مع استان شامل موسیقی ،نمایش،ادبیات هنر های دستی وهنر های نمایشی.

۸-۱۳سال عضو شورای فرهنگی عمومی استان.

۹-۱۴سال رئیس انجمن شعر وادب دنای استان.

۱۰-دو دوره دو ساله رئیس انجمن نمایش گچساران.

۱۱-۶سال عضو شورای پژوهشی استان.

۱۲-یک دوره دو ساله عضو هیئت مدیره انجمن مو سیقی.

۱۳-۸سال مدیر عامل انجمن فرهنگ وهنر استان.

۱۴-۲دوره عضو هیئت امنا انجمن خوشنو یسان گچساران.

۱۵-دو دوره عضو هیئت انجمن اهل قلم استان .

۱۶-دو دوره عضو هیئت امنای انجمن هنر های تجسمی استان.

۱۷-۶سال مسئولیت اداره ارشاد گچساران.

۱۸-۲سال قائم مقام دانشگاه گچساران.

۱۹-۶سال معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۲۰-۴سال معاونت پرورشی اموزش وپرورش استان.

۲۱-تدوین نخستین کاست مو سیقی استان تحت عنوان تش دل.

۲۲-تهیه نخستین نوار شیون افتاب مجمو عه مراثی کربلا.

۲۳-تدوین البوم اواها و نوارهای استان با همکاری دکتر قبادی حو زه هنری اصفهان.

۲۴-عضو شورای پژوهشی و هنری استان.

۲۵-دبیر انجمن شعر وادب سپاه پاسداران استان.

۲۶-عضو هیئت امنای انجمن اهل قلم سپاه پهسداران.

۲۷-تهیه و تدوین ۱۸۰سرود و اهنگ های انقلابی در طول سه دهه ی انقلاب که بیشتر انها توسط اموزش وپرورش در جشنواره های کشور حائز رتبه شدند.

۲۸-اغاز گر غزل وطنز های محلی استان .

۲۹-عضو شورای شعر و موسیقی صدا وسیمای استان.

 ۳۰-صاحب اَثار ایل احساس(شعر)از هر خرمن خوشه ای (شعر)جاودانه های عشق (نثر)ایل خورشید

۳۱-شروه های اَلاله های سرخ

سراینده اشعار وترانه های ۳ کاست عاشورایی :ماه هاشمی ،شیون افتو ،مظلوم عالم

۳۲-سی دی یاس نینوا وکاست ایل احساس وتش دل

۳۳-شاعر برگزیده جشنواره فجر ۱۳۸۶

۳۴-کتابخوان نمونه کشوری در سال۱۳۸۷

۳۵-چهار دیپلم افتخار ملی

۳۶-۲۰۰ لوح تقدیر

۳۷-هفت مقاله بر گزیده علمی وپژو هشی

 چند شعر از شاعر

  به لبخندی شوم تسلیمت ای گل                 دو چشم سبز من تقدیمت ای گل

کرشمه کردن وافسون گری را                      فرشته می دهد تعلیمت ای گل

تمام خاطرات زندگی را                              به گریه می کنم تفهیمت ای گل

کدام استاد مینیاتور عالم                          نموده این  چنین ترسیمت ای گل

برای یادگاری این غزل را                           فقط بنویس در تقویمت ای گل

تو خار غم فرو کردی به چشمم                ولی من می کنم تکریمت ای گل

به من گفتی که یادت می نمایم                ولی در مجلس ترحیمت ای گل

دل من ایلیاتی،سادهوترد                        به لبخندی شود تسلیمت ای گل

ایل احساس:

ایل احساسم وبار بی قرارم تا بیی              دشت جونم سی عزیزم گل بکارم تا بیی

ای مو قربون قرارت بی قرارم تا بیی             چینی احساسم اشکهس دردوبارم تا بیی

دلم بردن ایل لیلی خو نیارم تا بیی             عید نوروز بهار،بی بهارم تا بیی

سی صیاد غم نشهسه من کشارم تا بیی        چی بهونی بی خلال بی مال بارم تا بیی

سرو باغ ارزومی ،سی تو مندم منتظر            پشت ورد انتظارم انتظارم تا بیی

ای مو قر بون قرارت                                   بی قرارم بی قرارم تا بیی   

 


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

سامانه پیام کوتاه ریحان

اسلایدر

تبلیغات 1

آهنگ

به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای وبلاگ میرزا نعمت الله ریحان نژاد محفوظ است